Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Matematik Eğitiminde Öğrenme zorlukları Kavram Yanılgıları ve Uygulaması", BAP Y.Lisans, FYL-2017-3192, Yönetici, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi