Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., ""Influence of the Interaction Between Fibres Periodically Located in a Composite Material on the Distribution of Stresses in It" ", MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, vol.52, no.2, pp.243-256, 2016 (Link)
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., "The Effect of the Geometrical Non-Linearity on the Stres Distribution in the Infinite Elastic Body with a Periodically Curved Row of Fibers", CMC: Computers, Materials & Continua, vol.17, pp.77-102, 2010
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., ""Stress Distribution in a Composite Material with a Row of Antiphase Periodically Curved Fibers", INTERNATIONAL APPLIED MECHANICS, vol.40, pp.486-493, 2006
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., "Stress Distribution in an Elastic Body with a Periodically Curved Row of Fibers", MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS, vol.40, no.3, pp.191-202, 2004 (Link)
Ahmedov H., Aliyildiz A., Uçan Y., "Fractional Super Lie Algebras and Groups", JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL, vol.34, pp.6413-6422, 2001 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Uçan Y., Köşker R., Hıdırlar Ö., "Fractional Supersymmetric iso(1,1)", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.19, ss.19-22, 2018 (Link)
Güler Bayazit N., Uçan Y., "Belirsizlik Koşularında Fuzzy Rough Algoritması: Kredi Skorlama’da Bir Uygulama", Doğuş Üniversitesi Dergisi, vol.19, pp.57-64, 2018 (Link)
Uçan Y., "Fractional Super *- Algebra", American Institute of Physics, vol.2042, pp.020050-1-020050-4, 2018 (Link)
Köşker R., Uçan Y., "On the Normal Stresses in the Elastic Body with Periodically Curved Row Fibres", Sigma, Journal of Engineering and Natural Sciences, ss.294-304, 2004
Uçan Y., "Fractional Supersymmetric sl(2)", Sigma,Journal of Engineering and Natural Sciences, ss.82-87, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Uçan Y., Güler Bayazit N., " Comparison of Rough Sets and Dominance-Based Rough Sets", International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling (ICAAMM 2019). , İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-13 Mart 2019, pp.247-247
Güler Güler Bayazit N., Uçan Y., "Forecasting Consumer Behaviour with Rough Set Approach", IV. European Congress on Economic Issues, KOCAELİ, TÜRKIYE, 15-17 Kasım 2018, ss.77-77 (Link)
Uçan Y., "Fractional super su(2) Algebras", International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Temmuz 2018, pp.377-377
Uçan Y., "S3-Graded iso(1,3)", International Conference on Mathematics: An Istanbul Meeting for World Mathematicians, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Temmuz 2018, pp.376-376
Uçan Y., "Fractional Super Star Algebra", Türk Fizik Topluluğu 34. Uluslararası Fizik Kongresi-TFD-34 , MUĞLA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2018, pp.361-361 (Özet)
Uçan Y., Köşker R., Tekercioğlu R., "S3 Graded iso (1,2)", 6.International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Budapeşte, MACARISTAN, 15-18 Ağustos 2017, pp.30-31
Uçan Y., Köşker R., Hıdırlar Ö., "TWO DIMENSIONAL FRACTİONAL POINCARE ALGEBRA", 3RD INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ON MATHEMATICAL SCIENCES AND APPLICATIONS -VIENNA-AUSTRIA, Viyana, AVUSTURYA, 25-28 Ağustos 2014, pp.72-72
Uçan Y., Köşker R., Tekercioğlu R., Turan Dincel A., "Fractional Supersymmetric sl(2): U35(sl(2)) and U36(sl(2))", IECMSA-2013: 2nd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Sarajevo, KOSOVA, 26-29 Ağustos 2013, pp.217-217
Köşker R., Akbarov S., Uçan Y., "The influence of the interaction between the periodically located row of fibers in a composite materials on the stress distribution", XVII. International Conference on Mechanics of Composite Materials, Riga, LETONYA, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, vol.1, pp.119-119
Uçan Y., Akbarov S., Köşker R., "Internal Stability Loss of a Row Unidirected Periodically Located Fibers in the Visco-elastic Matrix", International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences (ICCES-12), , Mayıs 2012, vol.1, pp.47-48
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., "The Effect of Geometrical Nonlinearity on the Stress Distribution in an Infinite Elastic Body with a Periodically Curved Row of Fibers ", Fifteenth International Conference Mechanics of Composite Materials (MCM-2008), Riga, LETONYA, 26-30 Mayıs 2008, pp.143-143
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., "Aynı fazlı Periyodik Eğilmiş Sıralı Lif İçeren Sonsuz Elastik Ortamda Geometrik Non lineeritinin Gerilme Yayılımına Etkisi", XIV Ulusal Mekanik Kongresi, HATAY, TÜRKIYE, 12-16 Eylül 2005, ss.15-24
Uçan Y., Köşker R., Akbarov S., "The Fracture of The Visco-Elastic Matrix Containing a Row Unidirected Periodically Located Fibers ", 7th International Fracture Conference Proceedings, KOCAELİ, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2005, pp.130-135
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., "Stress Distribution Caused by Anti-Phase Periodical Curving of Row Neighbouring Fibers in a Composite Material Under Geometrical Non-Linear Statement ", Twelfth International Conference on Composites/ Nano Engineering (ICCE-12), Tenerife, ISPANYA, 1-6 Ağustos 2005, pp.30-31
Akbarov S., Köşker R., Uçan Y., "Stress Distribution in an Infinite Elastic Body with a Periodically Curved Row of Fibers", Thirteenth International Conference, Mechanics of Composite Materials, Riga, LETONYA, 16-20 Mayıs 2004, pp.220-221
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi