Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi, , 01.08.2017 - Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik - Elektronik Fakültesi, , 20.07.2016 - 31.07.2017
Dekan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Fakültesi, , 15.06.2005 - 15.07.2011
Bölüm Başkan Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Elektrik Mühendisliği Bölümü, , 12.06.1996 - 16.08.2000
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Özdemir, "Asenkron Motorun Sensörsüz Alan Yönlendirmeli Vektör Kontrollü Bir Hız Tahmin Yönteminin Geliştirilmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Doktora, İ.Dursun, "Akıllı Dağıtım Şebekelerinde Sezgisel Algoritma Yöntemiyle Anahtarlama Optimizasyonu ve Yeniden Yapılandırma", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Doktora, S.Köroğlu, "Elektrik Güç Sistemlerinde Manyetik Alan Ekranlanmasının İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Doktora, M.Caner, "Hiyerarşik Fuzzy Yöntemiyle Senkron Generatörlerde Uyartım Kontrolü", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Doktora, E.Şentürk, "Geçici Rejimlerde Topraklama Sistemlerinin Performans Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Doktora, A.Çanakoğlu, "Sonlu Elemanlar Yönteminde Yeni Bir Ağ İnceltme Yöntemi Kullanılarak Endüktans Hesabı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, Y.Bora, "Elektrikli Araç Sistemlerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, U.Önen, "Rüzgar Enerji Santrallerinde Kullanılan Depolama Sistemlerinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, G.Biyik, "Katodik Koruma Sistemleri ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, O.Topal, "Binalarda Enerji Verimliliği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, N.Celayir, "Rüzgar Enerjisinin Dünyadaki Gelişimi ve Türkiye’deki Potansiyeli", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, H.Erkal, "Magnetik Alan Ekranlaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, B.Sür, "Türkiye'de Elektrik Enerjisinin Geçmişi, Bugünü ve Gelecek Planlamaları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, K.Derman, "Şebeke Frekanslı Magnetik Alan Ekranlaması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, A.Darman, "Sonlu Farklar Yöntemiyle Topraklama Ağlarının Potansiyel Dağılımının Hesaplanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, H.Tazegül, "Elektromagnetik Alanların Biyolojik Etkileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, M.Çabuk, "Elektromagnetik Alanların Ekranlanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, R.Bilgili, "OG Sarıyer Şebekesi İşletme Optimizasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, S.Tufan, "Endüstriyel Tesislerde Kesintisiz Güç Kaynaklarının Kullanılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, M.Yildirim, "Aydınlatma Otomasyonu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, R.Tüzün, "GSM Alt Yapısı ve İnsan Sağlığı Üzerine Yapılan Çalışmalar ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, P.Kocabey, "Cep Telefonları ve Elektromagnetik Etkileri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, M.Saydam, "OG Dağıtım Sistemlerinin Scada'ya Uygulanması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, A.Altindiş, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Rüzgar Enerjisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, B.Sesal, "Nükleer Enerji, Nükleer Enerji Santralleri ve Türkiye'deki Konumu", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, D.Eren, "Elektrik Tesislerinde Kojenerasyon Uygulamaları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, O.Bulut, "Fiber Optik Kablolar ve Kullanım Alanları", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1999.
Yüksek Lisans, E.İzgi, "Dağıtım Şebekeleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Arıza İhbar Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, H.Kara, "Fider Otomasyon Sistemi ve Alarm İşleme Problemi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, B.Türkoğlu, "Elektromagnetik Alanların İnsanlar ve Hayvanlar Üzerindeki Etkisi ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1998.
Yüksek Lisans, M.Tan, "Fiber Optik Kablolarla Transmisyon", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi