Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Okubay, "Bitümlü Sıcak Karışımlarda Agrega Olarak Mermer Atığı Kullanımının Araştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, M.Hüseyin, "Kent İçi Üniversite Kampüslerinde Otopark Planlaması Ve Yönetimi: Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsü Örneği", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, A.Çağrici, "İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Elde Edilen Geri Dönüşüm Malzemelerinin Karayolu Üstyapısında Kullanımı", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2016.
Yüksek Lisans, B.Akgün, "Otobüsle Kent İçi Toplu Taşıma Koridorlarında Gürültü Kontrolü: İstanbul Metrobüs Hattı Örneği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, M.Özen, "Küçük Kentlerde Otopark Planlaması ve Yönetimi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, B.Değer, "Bitümlü Sıcak Karışımlara Sönmüş Kireç İlavesi Etkilerinin Bulanık Mantık Yöntemiyle Değerlendirilmesi ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, A.Kiğili, "Karayollarında Kar ve Buz Mücadelesi Yönetiminde Yeni Bir Maliyet Hesabı Önerisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Yüksek Lisans, F.Arslan, "Taş Mastik Asfalt Karışımlarda İstanbul Çevresindeki Cebeci Dolamitli Kireçtaşı, Gölcük-Kumtaşı ve Karatepe-Bazaltı Kullanımının İncelenmesi ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2014.
Yüksek Lisans, R.Demirtaş, "Kadıköy Merkez Bölgesinde Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Potansiyeli Üzerine Bir Araştırma ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, D.Yilmaz, "İstanbul Kentiçi Ulaştırma Şantiyelerinde Şehir Şantiyeciliği Bağlamında İSG ve ÇYS Uygulamalarının Durumu ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, M.Okubay, "Bölgesel Otopark Yönetimi ve Stratejileri: Tarihi Yarımada - Eminönü Bölgesi Örneği ", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, M.Seçginli, "Karayolu Esnek Üstyapılarında Sönmüş Kireç Katkısının Düşük Sıcaklık Çatlama Direncine Etkisi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2007.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi