Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1970 yılında Bursa’da doğdu. 1991 yılında Yıldız Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1994 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi oldu; 2002 yılında "Kentiçi otobüs taşımacılığı" konusundaki doktorasını tamamladı. Halen YTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir. İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, Karayolu Mühendisliği, Karayolu Tasarımı, Trafik Mühendisliği, Karayolu Üstyapıları, Kentiçi Ulaşım Sistemleri, Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı, Demiryolu Mühendisliği derslerini yürütmektedir. Lisansüstünde ise Ulaştırma Planlaması-I, Ulaştırma İşletmesi, Otopark Planlaması ve Yönetimi derslerini vermekte; tezler yönetmektedir. Bilimsel araştırma konuları; karayolu mühendisliği, trafik mühendisliği, otopark planlaması ve yönetimi, otoparklarda müşteri davranışlarının analizi, kentsel ulaşım planlaması, toplu taşıma sistemleri, trafik tıkanıklığının fiyatlandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada'nın ulaşım problemleri, karayolu esnek üstyapılarıdır. Çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş çok sayıda yayını, tamamlanmış ve devam etmekte olan araştırma projeleri bulunmaktadır. Dr. Yardım, evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
Biography (EN) :He was born in 1970 in Bursa. In 1991 graduated from Yıldız Technical University, Department of Civil Engineering. Completeda master's degree in 1994. In 2002,"Urban bus transportation" completed his doctorateon. Currently he is a member in the Yildiz Technical University Faculty of Civil Engineering ,Civil Engineering Department. Dr. Yardım is teaching Highway Engineering, Highway Design, Traffic Engineering, Highway Pavements, Urban TransportationSystems, Public Transit TransferCenterDesign, Railway Engineering courses in the Department of Civil Engineering On the graduate programm, instructed Transportation Planning-I,Transportation Operations, Parking Planning and Management courses and managed thesis also. Scientific research issues; highway engineering, traffic engineering, parking planning and management, parking customer behavior analysis, urban transportation planning, public transport systems, traffic congestion pricing, Istanbul Historical Peninsula transportation problems, flexible highway pavements. Presented ina variety of numerous publicationsin several scientific meetings, completed andongoing research projects. Dr. Yardım is married and is the father of two children, speaks English.
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Karayolu Mühendisliği ,Trafik Mühendisliği, Otopark Planlaması ve Yönetimi, Kentsel Ulaştırma Planlaması, Kentsel Toplu Taşıma Sistemlerinin Planlanması, Trafik Tıkanıklığının Fiyatlandırılması, İstanbul Tarihi Yarımada'nın Ulaşım Problemleri, Karayolu Esnek Üstyapıları, Akıllı Ulaştırma Sistemleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Highway Engineering, Traffic Engineering, Parking Planning and Management, Urban Transportation Planning, Urban Public Transportation Planning, Traffic Congestion Pricing, Istanbul Historical Peninsula Transportation Problems, Flexible Highway Pavements, Intelligent Transportation Systems
Research Areas :İstanbul'un lojistik ana planı, karayolu esnek üstyapılarında katkı malzemesi olarak sönmüş kireç kullanımı, modifiye bitümlerin dielektrik özelliklerinin incelenmesi, akıllı ulaştırma sistemleriyle ilgili uygulamalar
Current Research Activities :

Logistics master plan of Istanbul, use of hydrated lime as additive material in highway flexible pavements, examination of dielectric properties of modified bitumen, applications on intelligent transportation systems

TEMEL ESERLER
Yardim M.S., "Approaches for Sustainable Campus Parking Management at the YTU Central Campus Area - YTÜ Merkez Kampüsünde Sürdürülebilir Kampüs Otoparkı Yönetimi İçin Yaklaşımlar", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.33, pp.561-575, 2015
Yardim M.S., Yüksel H., Gürsoy M., "Eminönü İçin Bir Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli", İMO Teknik Dergi, vol.21, pp.4995-5022, 2010

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi