Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"İstanbul Lojistik Ana Planı", , , Danışman, 2016
"Üniversiteler İçin Trafik Kontrol Merkezi-İSTKA", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR10/12/BTK/0032, Diğer, 2014
"Kampus Tipi Yerleşimlerde Park Etme ve Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Kampüsündeki Otopark Problemleri Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2011-05-01-KAP02, Yönetici, 2016
"Esnek Karayolu Üstyapılarında Sönmüş Kireç Katkısı Miktarının Farklı Sıcaklık Değerleri İçin Düşük Sıcaklık Çatlama Direncine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 29-05-01-KAP01, Yönetici, 2014
"Tıkanıklık Ücretlendirilmesi Uygulamalarının Eminönü Bölgesinde Bir Trafik İyileştirme Yöntemi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Yönetici, 2008
"İETT Hatlarının Etüdü ve Rehabilitasyon Projesi", , , Araştırmacı, 2002
"Tarihi Yarımadanın Ulaşım Sorunları ve Acil Çözüm Önerileri", , , Araştırmacı, 1998
"İstanbulun Ulaşım Sorunlarının Çözümü İçin Kısa ve Orta Vadeli Çözüm Önerileri", , , Araştırmacı, 1998
"Kentlerarası Yolcu Taşımacılığında Ülke Koşullarına Uygun İstem ve Sunu Modellerinin Araştırılması", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 1996
"İstanbul Kentiçi Asya-Avrupa Yolcu Ulaşımının ve Deniz Taşımacılığı Olanaklarının Araştırılması", , , Araştırmacı, 1993
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi