Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ, 2010 - Devam Ediyor
Prof.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 2002 - 2010
Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1997 - 2002
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1993 - 1997
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ, 1987 - 1993
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 14.09.2015 - Devam Ediyor
Enstitü Müdürü, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü (Vekaleten), , 03.02.2014 - 17.02.2014
ÜAK Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 15.04.2012 - 15.04.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İnşaat Fakültesi, , 12.09.2011 - 12.09.2014
Rektör Yardımcısı, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 15.08.2011 - 24.07.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 25.03.2011 - 25.03.2017
Akademik Kurul Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, , 01.09.2004 - 01.09.2005
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, 01.09.2002 - 01.09.2005
Enstitü Müdürü, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 01.09.2002 - 01.09.2004
Enstitü Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 01.09.1998 - 01.09.2002
Enstitü Müdür Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, , 01.03.1998 - 01.03.2002
PROJE MÜHENDİSİ, DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, , 04.12.1985 - 01.02.1987
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Bekiroğlu, "p-Yöntemine Dayalı Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar ile Yapıların Elastostatik ve Elastodinamik Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Mart, 2010.
Doktora, H.Çelik, "Ottosen Akma Kriteri Kullanılarak Betonarme Kirişlerin Malzeme Bakımından Doğrusal Olmayan Davranışının Statik ve Dinamik Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Haziran, 2010.
Doktora, T.Dede, "Farklı Kriterler Kullanılarak Betonarme Kirişlerin Malzeme Bakımından Doğrusal Olmayan Davranışının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Eylül, 2009.
Doktora, Y.Özdemir, "Kalın Plakların Mindlin Teorisi Kullanılarak Dinamik Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Eylül, 2007.
Doktora, Z.Aydın, "Öngerilmeli Beton Kirişli Köprü Üstyapılarının Genetik Algoritma İle Optimum Tasarımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Mayıs, 2006.
Doktora, H.Öztürk, "Doğu Karadeniz Bölümü Agregalarından Biriyle Üretilen Lifsiz ve Çelik Lifli, Geleneksel ve Yüksek Performanslı Betonların Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Mart, 2005.
Yüksek Lisans, M.Aydoğan, "Farklı Elemanlarla Rijitleştirilmiş Yapıların Deprem Etkisindeki Doğrusal Olmayan Davranışlarının Üç Boyutlu Olarak Karşılaştırmalı İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Yüksek Lisans, A.Yeşilyurt, "Farklı Döşeme ve Taşıyıcı Sistemlere Sahip Çok Katlı Betonarme Binaların Deprem Davranışlarının İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, E.Aydın, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007 Sonrası Yapıların Proje ve Yapım Aşamalarında Karşılaşılan Hatalar Üzerine İnceleme: Kocaeli-İzmit (Merkez) Örneği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, M.Hisar, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007 Sonrası Yapıların Proje ve Yapım Aşamalarında Karşılaşılan Hatalar Üzerine İnceleme: İstanbul-Ümraniye Örneği", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2014.
Yüksek Lisans, N.Eser, "Betonarme Yapıların Deprem Davranışında Dolgu Duvar Etkisinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, A.Naimi, "Türkiye ve İran Deprem Yönetmeliklerinin Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi Açısından Karşılaştırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ekim, 2010.
Yüksek Lisans, Y.Şahinkaya, "Elastik Zemine Oturan Düzgün Yayılı Yük Etkisindeki Kalın Plakların Parametrik İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Mart, 2010.
Yüksek Lisans, F.Seyis, "Elastik Zemine Oturan Deprem Etkisindeki Kalın Plakların Parametrik İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, S.Geçici, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007 Sonrası Yapıların Proje ve Yapım Aşamalarında Karşılaşılan Hatalar Üzerine İnceleme: Balıkesir-Ayvalık Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, S.Şen, "Düzgün Yayılı Yük Etkisindeki Kalınlığı Lineer Değişen Kalın Plakların Mindlin Plak Teorisi Kullanılarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Aralık, 2009.
Yüksek Lisans, Ç.Çalık, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007 Sonrası Yapıların Proje ve Yapım Aşamalarında Karşılaşılan Hatalar Üzerine İnceleme: Trabzon-Merkez Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, Z.Lort, "Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2007 Sonrası Yapıların Proje ve Yapım Aşamalarında Karşılaşılan Hatalar Üzerine İnceleme: Ankara (Etimesgut-Sincan) Örneği", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ekim, 2008.
Yüksek Lisans, S.Toksoy, "Farklı Elemanlarla Rijitleştirilmiş Çerçeve Sistem Yapıların Lineer ve Lineer Olmayan Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Eylül, 2006.
Yüksek Lisans, H.Öztürk, "Dışmerkez Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Çerçeve Sistem Yapıların Deprem Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Mart, 2005.
Yüksek Lisans, Ö.Çavdar, "K ve Dirsek Tipi Eğik Elemanlarla Rijitleştirilmiş Deprem Etkisindeki Yapıların Lineer Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ocak, 2005.
Yüksek Lisans, T.Dede, "Değer Kodlaması Kullanarak Kafes Sistemlerin Genetik Algoritma ile Minimum Ağırlıklı Boyutlandırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, S.Bekiroğlu, "Genetik Algoritma ile Çelik Çerçevelerin Optimum Boyutlandırılması", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, C.Oğuzhan, "Değiştirilmiş Vlasov Modelini Kullanarak Elastik Zemine Oturan Plakların Serbest Titreşim Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ocak, 2002.
Yüksek Lisans, A.Turan, "Betonarme Döşemelerin Sinir Ağları Yöntemiyle Serbest Titreşim Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ağustos, 2002.
Yüksek Lisans, Y.Özdemir, "Farklı Rijitleştirici Elemanlara Sahip Deprem Etkisindeki Yapıların Lineer Davranışlarının Zemini de Dikkate Alarak Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ocak, 2001.
Yüksek Lisans, K.Özgan, "Değiştirilmiş Vlasov Modelini Kullanarak Elastik Zemine Oturan Kirişlerin Serbest Titreşim Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, Ağustos, 2000.
Yüksek Lisans, A.Günaydın, "Düzgün Yayılı Yük Etkisindeki Betonarme Kalın Döşemelerin Reissner Teorisi Kullanılarak Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği, Temmuz, 2000.
Yüksek Lisans, Z.Aydın, "Uzay Kafes Sistemlerinin Genetik Algoritma İle Optimum Tasarımı", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği, Ağustos, 2000.
Yüksek Lisans, Y.Kazaz, "Farklı Rijitleştirici Elemanlara Sahip Deprem Etkisindeki Yapıların Lineer Olmayan Davranışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği, Kasım, 1999.
Yüksek Lisans, H.Öztürk, "Betonarme Yapılarda Onarım-Güçlendirme Teknikleri ve Çeşitli Tekniklerle Onarılıp Güçlendirilen Betonarme Kirişlerin Davranışlarının Karşılaştırmalı olarak İncelenmesi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği, Temmuz, 1998.
Yüksek Lisans, I.Özşahin, "Betonarme Döşemelerin Sonlu Farklar Yöntemiyle Serbest Titreşim Analizi", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği, Ağustos, 1997.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi