Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Projeksiyon Kaynağında Fıskırma ve Çapaklanma Düzeyi ve Kaynak Dayanımının Bulanık Mantık Yaklasımı ile Optimizasyonu", , , Danışman, 2015
"Anaerobik Biyoreaktör Çıkış Sularından Struvit (MgNH4PO4.6H2O) Formunda Geri Kazanılan Nihai Ürünün Çok Yönlü Kullanım Özelliklerinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2014-05-02-KAP03, Yönetici, 2017
"Kaynak Cıvatalarının Projeksiyon Kaynağı ile Birleştirilmesinde Çapak Oluşumunun Azaltılmasına Yönelik Deneysel Yaklaşımlar ve Sayısal Uygulamalar", TÜBITAK Projesi, , Danışman, 2015
"Atıksu ve yeraltı sularına karışan antibiyotik miktarlarının tayini ve arıtma tesislerinde giderim seviyelerinin belirlenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Parasetamol İçeren İlaç Atıksuyunun Canlı DNA\'sı Üzerindeki Genotoksik Etkilerin Araştırılması", , , Araştırmacı, 2014
"Siklon Geometrisi ve Giriş-Çıkış Gaz Hızlarının Siklonlardaki Partikül Madde Toplama Verimi ve Basınç Kaybı Üzerindeki Etkilerinin Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Bor atıklarından etkin bir biçimde faydalanarak radyasyon zırhlama materyallerinin geliştirilmesi ve modelleme çalışmaları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Tekstil atıksularının nanofiltrasyon membranı ile arıtımı sonucu oluşan konsantrenin anaerobik arıtılabilirliği", TÜBITAK Projesi, , Araştırmacı, 2013
"Parasetamol içeren ilaç atıksularından ileri oksidasyon sistemleri ile KOİ giderimi", , , Araştırmacı, 2013
"Alternatif taban sistemlerinden sızıntı suyu kirleticilerinin geçişinin ve taban sistemlerinde kullanılan malzemeler üzerine sızıntı suyu etkisinin incelenmesi", , , Araştırmacı, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi