Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Fosfazen Esaslı Yeni İyonik Sıvılar: Sentez, Karakterizasyon ve Bazı Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 114Z740, Araştırmacı, 2017
"Redoks-Aktif Fonksiyonlandırılmış Fosfor-Azot Monomerleri", TÜBITAK Projesi, 214Z267, Araştırmacı, 2016
"AZ91 Mg Alasımlarının Korozyon ve Asınma Dayanımı Artırmak için Geçis Elementi Metal Nitrür", TÜBITAK Projesi, 113M134, Danışman, 2015
"Porphyrins bearing peripheral organic radical. A novel brick for molecular based magnets: synthesis, structure and investigation of the Metal-Radical and Radical-Radical magnetic interactions", TÜBITAK Projesi, 113Z005, Danışman, 2014
"Quantum Dot Güneş Pilleri", BAP Arastırma Projesi, 2011 A-02, Yönetici, 2012
"Hyprit Güneş Pilleri", BAP Arastırma Projesi, 2010 A-11, Yönetici, 2011
"Mayın ve Patlayıcı Madde Bulma Amaçlı Çok Hassas Çekirdek Kuadrupol Rezonans (NQR) Tekniğin Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 106T321, Araştırmacı, 2009
"Organik Polimerler kullanılarak Güneş Pili Yapımı", BAP Arastırma Projesi, 2007 A-05, Yönetici, 2008
"İletken polimerlerin in situ ESR tekniği ile incelenmesi", TÜBITAK Projesi, 106T057, Yönetici, 2009
"İletken Polimerlerin İletkenlik Mekanizmalarının Esr İle İncelenmesi Ve Polimerik Led (Pled) Yapımı", BAP Arastırma Projesi, 2006 A-11, Yönetici, 2008
"Yeni organik Manyetik Malzemeler: Kararlı Benzimizadol Nitronil Nitroksitler ve Bunların Metal Kompleksleri", TÜBITAK Projesi, 106T496, Araştırmacı, 2009
"Bazı İnorganik Yapılarda Katkılama ve Işınlama ile Oluşturulan Bozuklukların EPR ile iİncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2004 A-12, Yönetici, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi