Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İnşaat Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Meslek Yüksek Okulu, 2011 - 2014
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, N.İnkaya, "Fiber Katkılı Polimerlerle Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Sonlu Eleman Yöntemi İle Modellenmesi ve Analizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, S.Bilici, "Çeşitli Betonarme Yapı Elemanlarında Photogrammetrik Ölçümler İle Deneysel Sonuçların Karşılaştırılması", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, D.Caymazer, "Kentsel Dönüşüm Kapsamındaki BA Binaların Depremselliğinin İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, Y.Kaya, "Geri Kazanılmış Agregalı Betonlarla İnşa Edilmiş Betonarme Yapıların Mekanik Davranışının İncelenmesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, G.Şakar, "Demiryolu taşıt yüklerine bağlı, ray-zemin titreşimi etkileşiminin Matlab ve Sonlu eleman yöntemleri kullanılarak modellenmesi.", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi