Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Firat Alemdar Z., Matamoros A.B., Browning J., "High-Resolution Modeling of Reinforced Concrete Bridge Columns under Seismic Loading", ACI STRUCTURAL JOURNAL, vol.110, pp.745-754, 2013
Firat Alemdar Z., Browning J., Matamoros A., "Photogrammetric Measurements of RC Bridge Column Deformations", Journal of Engineering Structures, vol.33, pp.2407-2415, 2011 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Firat Alemdar Z., Çakat G., "Seismic base isolation of a typical hospital structure with a friction pendulum isolator", Journal of Structural Engineering & Applied Mechanics, vol.2, pp.1-11, 2019 (Link)
Firat Alemdar Z., Caymazer D., "Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Değerlendirilmesi ", Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.273-283, 2018 (Link)
Firat Alemdar Z., Bilici S. , Alemdar F., "DEFORMATION MEASUREMENT IN A STEEL BRIDGE SYSTEM BY USING IMAGE PROCESSING METHOD", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.9, ss.149-156, 2018
Firat Alemdar Z., Bilici S. , "Structural Deformation Measurement Using MATLAB Image Processing Toolbox", Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, cilt.1, ss.30-37, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Firat Alemdar Z., İnkaya N., "ANALYSIS OF STRENGTHENED REINFORCED CONCRETE BEAMS WITH FIBER ADDITIVE POLYMERS BY FINITE ELEMENT METHOD", 3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İZMİR, TÜRKIYE, 24-27 Nisan 2018, pp.237-237
Firat Alemdar Z., Yıldırım S., "Farklı Endüstriyel Kalıp ve İskele Sistemlerinin Tasarımı ve Uygulaması", International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology, ANKARA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2018, pp.1-1
Firat Alemdar Z., Bilici S. , "Structural Deformation Measurement Using MATLAB Image Processing Toolbox", 2. INTERNATIONAL CİVİL AND ENVIRONMENTAL ENGINNERING CONFERENCE, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-7
Firat Alemdar Z., Caymazer D., "KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ BETONARME BİR BİNANIN PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ", 20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2017, ss.1-6
Firat Alemdar Z., Bilici S. , "GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİĞİ KULLANILARAK BİR ÇELİK KÖPRÜ SİSTEMİNDE DEFORMASYON ÖLÇÜMÜ", 20. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2017, ss.1-6
Firat Alemdar Z., "Nonlinear Static and Dynamic Analysis Evaluation of a Retrofitted Prefabricated Factory Building", International Congress on Advanced Earthquake Resistant Structures (AERS2016), , Ekim 2016
Firat Alemdar Z., "Evaluation of Repair of Prefabricated Beam Column Connections in Factory Buildings", 7th International Advanced Technologies Symposium, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-31 Ekim 2013, pp.1-10
Firat Alemdar Z., Matamoros A.B., Browning J., "MODELING SURFACE DEFORMATIONS AND HINGING HINGING REGIONS IN REINFORCED CONCRETE BRIDGE COLUMNS BRIDGE COLUMNS", 15th World Conference on Earthquake Engineering, , Eylül 2012
Firat Alemdar Z., "Modeling Surface Deformations in Hinging Regions of Reinforced Concrete Bridge Columns.", ACI Convention, , Ekim 2010
Firat Alemdar Z., "Photogrammetry Applications in Four-Span Bridge Test", ACI Convention, , Nisan 2008
Firat Alemdar Z., J.B., J.O., N.H., "Monitoring RC Bridge Column Hinging with Photogrammetry", World Conference on Earthquake Engineering, , Ekim 2008
Firat Alemdar Z., "Plastic Hinging Behavior of RC Bridge Systems.", ACI Convention, , Nisan 2007
Firat Alemdar Z., "Control of Plastic Hinging Behavior of RC Bridge Systems.", EERI Annual Meeting, , Şubat 2007
Firat Alemdar Z., Yerlici V., "Different Dynamic Analyses Methods for Building Structures.", The Beton 2004 International Ready Mixed Concrete Congress, , 0 2004
Firat Alemdar Z., Yerlici V., "A Comparison of Responses Predicted by Different Earthquake Analysis Procedures", 6th International Congress on Civil Engineering, , 0 2004
DİĞER YAYINLAR
Firat Alemdar Z., "Betonarme Köprü Kolonlarında Plastik Mafsal Bölgelerinin Modellenmesi", Teknik Rapor, pp.7279-7286, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi