Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1999 - Devam Ediyor
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, T.Gülbay, "Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Çeşitli Hücrelerdeki sitotoksik ve kansorojen etkilerinin araştırılması", Yıldız Teknik Üniversitesi , , Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, K.Avcı, "Mikrobiyal Biyotransformasyon ile Biyoaktif Bileşiklerin Sentezi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , , 2016.
Yüksek Lisans, E.Soydan, "Optikçe Aktif 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-dimetilbenzofuran ve 1-benzil-4,5,6,7-tetrahidro-7,7-dimetil-4-oxo-1H-indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, E.Ay, "Biyoteknolojik Metodlarla 6,7-dihidro-6-fenilbenzofuranon ve 6,7-dihidro-6-fenilindolon Türevlerinin Sentezi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, T.Dayıoğlu, "Kemoenzimatik Reaksiyonlarla Dihydrobenzofuranone ve Dihydroindolone Türevlerinin Enantioselektif Hidrolizi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, T.Gülbay, "Mikrobiyal ve enzimatik reaksiyonlar kullanılarak biyoteknolojik yöntemlerle biyoaktif maddelerin sentezi", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, M.Süleymanoğlu, "Biyoteknolojik Yöntemlerle Kiral 4-oxo-tetrahidroindol Türevlerinin Sentezi ", --Seçiniz-- , , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, K.Çağlar, "Bazı İndol Türevlerinin Kemoenzimatik Sentezleri", YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi