Yıldız Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Değişik substitüe heteroatom içeren bileşiklerin triflat katalizörlü ve ultrasound destekli sentezleri", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2015
"Çeşitli Biyoaktif Dihidropiridin Türevlerinin Sentezi", Bilimsel Araştırma Projesi, , , 2014
"Biyolojik Aktivite Gösterebilecek Oksijen Ve Azot İçeren Heterohalkalı Bileşiklerin Farklı Metodlarla Sentezi", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2014
"Farklı Ortamlarda Çok Bileşenli Tek Kap Yöntemi ile Mannich Reaksiyonu", Bilimsel Araştırma Projesi, , Diğer, 2012
"Henry Reaksiyonunun Uygulamaları", Bilimsel Araştırma Projesi, , Araştırmacı, 2012
"Çeşitli Substitue Aminonaftollerden 1,3-oksazin ve kiral rasemik olmayan bazların sentezleri", BAP Arastırma Projesi, 26-01-02-02, Yönetici, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Yıldız Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi