Learning Knowledge


Postgraduate
2019 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, Turkey

Undergraduate
2013 - 2017
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering, Turkey

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2020 - Continues
Yildiz Technical University, Faculty Of Civil Engineering, Geomatic Engineering

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Determining Strain Accumulation Along NAF with Block Modelling
  Ayruk E. T. , Özarpacı S., Özdemir A., Özbey V., Ergintav S., Doğan U.
  EGU22, Vienna, Austria, 23 - 27 May 2022, pp.1
 2. Coseismic and Postseismic Deformation of the January 24, 2020 Sivrice (Elazig) Earthquake Under the Constrain of Geodetic Observations
  Farımaz İ., ÖZARPACI S., ÖZDEMİR A., ERKOÇ M. H. , AYRUK E. T. , ERGİNTAV S., DOĞAN U., ÇAKIR Z.
  EGU 2022, Viyana, Austria, 24 May 2022
 3. Mevsimsel Değişimlerin GNSS Ölçüleriyle Belirlenen Deformasyon Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  İrgüren R. T. , Özdemir A., Ayruk E. T. , Doğan U.
  ATAG24, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2021, pp.1
 4. 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Elazığ Depremi öncesi Hazar Gölü - Palu segmentinde (Doğu Anadolu Fayı) görülen krip hareketinin durumu
  ÖZARPACI S., DOĞAN U., ERGİNTAV S., ÇAKIR Z., ZABCI C., ÖZDEMİR A., ERKOÇ M. H. , AYRUK E. T. , Farımaz İ.
  ATAG24, Turkey, 16 - 18 November 2021
 5. DETERMINING SURFACE DEFORMATION DUE TO THE 24 OCAK 2020 SIVRICE-ELAZIĞ EARTHQUAKE AND INTERSEISMIC LOADING
  Doğan U., Ergintav S., Özarpacı S., Özdemir A., Erkoç M. H. , Ayruk E. T. , Çakır Z., Zabcı C., Karabulut H.
  73. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, pp.1
 6. The Vertical Coseismic Deformation Field of the Samos-Izmir Earthquake (Mw6.9)
  Erkoç M. H. , Özarpacı S., Özdemir A., Eskiköy F., Ayruk E. T. , Farımaz İ., Doğan U., Ergintav S.
  vEGU21, 19 - 30 April 2021, pp.1
 7. Slip Distribution of the 2020 Mw6.9 Samos Earthquake Using a Bayesian Approach
  Eskiköy F., Ergintav S., Doğan U., Özarpacı S., Özdemir A., Erkoç M. H. , Ayruk E. T. , Farımaz İ., Vasyura-Bathke H., Konca A. Ö.
  vEGU21, 19 - 30 April 2021, pp.1
 8. 2020 Mw 6.9 Sisam (Samos) Depremi Fay Geometrisi ve Kayma Dağılımının Jeofizik ve Jeodezik Veriler ile İncelenmesi
  Eskiköy F., Özarpacı S., Özdemir A., Erkoç M. H. , Ayruk E. T. , Farımaz İ., Konca A. Ö. , Doğan U., Ergintav S.
  ATAG 2020 Özel Toplantısı, İstanbul, Turkey, 23 - 24 December 2020, pp.1

Metrics

Research Areas

Geotechnical Engineering, Earth Observations (Remote Sensing), Engineering and Technology