Ögrenim Bilgisi


Yüksek Lisans
2019 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği, Türkiye

Lisans
2013 - 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği, Türkiye

Akademik Unvanlar / Görevler


Araştırma Görevlisi
2020 - Devam Ediyor
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Harita Mühendisliği

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. Determining Strain Accumulation Along NAF with Block Modelling
  Ayruk E. T. , Özarpacı S., Özdemir A., Özbey V., Ergintav S., Doğan U.
  EGU22, Vienna, Avusturya, 23 - 27 Mayıs 2022, ss.1
 2. Coseismic and Postseismic Deformation of the January 24, 2020 Sivrice (Elazig) Earthquake Under the Constrain of Geodetic Observations
  Farımaz İ., ÖZARPACI S., ÖZDEMİR A., ERKOÇ M. H. , AYRUK E. T. , ERGİNTAV S., DOĞAN U., ÇAKIR Z.
  EGU 2022, Viyana, Avusturya, 24 Mayıs 2022
 3. Mevsimsel Değişimlerin GNSS Ölçüleriyle Belirlenen Deformasyon Parametreleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  İrgüren R. T. , Özdemir A., Ayruk E. T. , Doğan U.
  ATAG24, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2021, ss.1
 4. 24 Ocak 2020 Mw 6.8 Sivrice Elazığ Depremi öncesi Hazar Gölü - Palu segmentinde (Doğu Anadolu Fayı) görülen krip hareketinin durumu
  ÖZARPACI S., DOĞAN U., ERGİNTAV S., ÇAKIR Z., ZABCI C., ÖZDEMİR A., ERKOÇ M. H. , AYRUK E. T. , Farımaz İ.
  ATAG24, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2021
 5. 24 OCAK 2020 SIVRICE-ELAZIĞ DEPREM ANI VE ÖNCESI YÜZEY DEFORMASYONLARININ GPS ILE BELIRLENMESI
  Doğan U., Ergintav S., Özarpacı S., Özdemir A., Erkoç M. H. , Ayruk E. T. , Çakır Z., Zabcı C., Karabulut H.
  73. Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Mayıs 2021, ss.1
 6. The Vertical Coseismic Deformation Field of the Samos-Izmir Earthquake (Mw6.9)
  Erkoç M. H. , Özarpacı S., Özdemir A., Eskiköy F., Ayruk E. T. , Farımaz İ., Doğan U., Ergintav S.
  vEGU21, 19 - 30 Nisan 2021, ss.1
 7. Slip Distribution of the 2020 Mw6.9 Samos Earthquake Using a Bayesian Approach
  Eskiköy F., Ergintav S., Doğan U., Özarpacı S., Özdemir A., Erkoç M. H. , Ayruk E. T. , Farımaz İ., Vasyura-Bathke H., Konca A. Ö.
  vEGU21, 19 - 30 Nisan 2021, ss.1
 8. 2020 Mw 6.9 Sisam (Samos) Depremi Fay Geometrisi ve Kayma Dağılımının Jeofizik ve Jeodezik Veriler ile İncelenmesi
  Eskiköy F., Özarpacı S., Özdemir A., Erkoç M. H. , Ayruk E. T. , Farımaz İ., Konca A. Ö. , Doğan U., Ergintav S.
  ATAG 2020 Özel Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Aralık 2020, ss.1

Metrikler

Araştırma Alanları

Harita Mühendisliği-Geomatik, Yerküre Gözlemleri (Uzaktan Algılama, Mühendislik ve Teknoloji