Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Competence In Art

  Mimar Sinan Fine Arts University, Instıtute Of Socıal Scıences, Graphıc Desıgn (Profıcıency In Arts), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Marmara University, Institute Of Fine Arts, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Marmara University, Faculty Of Fine Arts, Turkey

Dissertations

 • 2014 Competence In Art

  GRAFİK TASARIM ÖĞELERİNİN KENT DOKUSU İÇİNDE YER ALIŞ BİÇİMLERİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

  Mimar Sinan Fine Arts University, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GRAFİK TASARIMI

 • 2006 Postgraduate

  TÜRKİYE`DEKİ GSM OPERATÖRLERİNİN GÖRSEL KİMLİK TASARIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

  Marmara University, Institute Of Fine Arts, Graphic Art Major