Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çağdaş Sanat Müzelerinin Web Arayüz Tasarımlarının Grafik Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 December 2020, vol.1, pp.29-39

Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Yaratıcı Tasarım ve Uygulama Biçimlerinin Önemi

3. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 June 2019, vol.1, pp.41-51

Çocuklara Yönelik Gıda Ambalajlarında Karakter Kullanımının Grafik Tasarım Açısından Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, BANDIRMA, Turkey, 11 - 14 July 2019, vol.1, pp.635-648

Grafik Tasarım Öğeleri ve Kentte Uygulama Esasları

II. Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2018

Grafik Tasarım Uygulamalarında Yaratıcılık Sorunsalı: Ücretsiz Görsel Stok Siteleri

IV. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Paris, France, 27 - 28 April 2018, vol.1, pp.99-110

Kamusal Alanda Grafiti Yaratıcılık ve “Tag" Formları: Beyoğlu Örneği

Sanatı Yönetmek Uluslararası Sanat Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 07 November 2014

Kent ve Palimpsest

2. Uluslararası Felsefe Kongresi, İstanbul, Turkey, 11 - 13 October 2013, vol.1, pp.233-239

Books & Book Chapters

Renk

in: Grafik Tasarım - Medya ve İletişim, Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Balaban, Dr. Öğr. Üyesi Dide Akdağ Satır, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.93-115, 2019

Tipografi

in: Grafik Tasarım - Medya ve İletişim, Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Balaban, Dr. Öğr. Üyesi Dide Akdağ Satır, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.74-87, 2019

Baskı Teknolojileri ve Format

in: Grafik Tasarım - Medya ve İletişim, Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Balaban, Dr. Öğr. Üyesi Dide Akdağ Satır, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.246-258, 2019

Yeni Bir Görsel İletişim Aracı Olarak İnfografiklerin Sosyal Medyada Farkındalık Yaratmadaki Rolü

in: Sosyal Medya Araştırmaları, Deniz Yengin, Editor, PALOMA, İstanbul, pp.259-280, 2017