Education Information

Education Information

 • 1982 - 1991 Doctorate

  Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık/Mimarlık Tarihi, Turkey

 • 1976 - 1979 Postgraduate

  İdmma (Yıldız Teknik Üniversitesi), Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Tarihi Ve Restorasyon, Turkey

 • 1972 - 1976 Undergraduate

  Yildiz Technical University, Faculty Of Architecture, Mimarlık, Turkey

Dissertations

 • 1991 Doctorate

  “Kemaliye (Eğin) Yerleşme Dokusu ve Evleri Üzerine Bir Araştırma”

  İstanbul Teknik Üniversitesi, İtü Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık/ Mimarlık Tarihi

 • 1979 Postgraduate

  “Bursa, Edirne, İstanbul Camilerinde Kolon- Kemer İlişkileri”

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Faculty of Architecture, Mimarlık/ Rölöve- Restorasyon

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English