Eğitim Bilgileri


Yabancı Diller


Yaptığı Tezler


Araştırma Alanları


Radar Kuramı , Biyoloji ve Tıp Alanlarında Elektromanyetik , Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama, Elektriksel ve Manyetik Alanlar , Elektromanyetik Çevre ve Etkileşim, Elektromanyetik Dalgalar, Antenler ve Propagasyon

Akademik Unvanlar / Görevler


Akademik İdari Deneyim


Verdiği Dersler


Yönetilen Tezler


Tasarladığı Dersler


Araştırma Altyapısı Bilgileri


SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Kitap & Kitap Bölümleri


Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar


Diğer Yayınlar


Desteklenen Projeler


Kontrata Dayalı Araştırmalar


Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler


Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler


Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler


Akademik Dolaşım Faaliyetleri


Metrikler


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri


Davetli Konuşmalar


Burslar


Ödüller


Antrenörlük Görevleri


Hakemlik Görevleri