Education Information

Education Information

 • 2015 - 2022 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2013 - 2015 Postgraduate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Çevre Mühendisliği, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Endokrin Bozucu Bileşiklerin Evsel Atıksulardan MBR ile Giderimine İşletme Şartlarının Etkisinin Araştırılması

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Çevre Mühendisliği

 • 2015 Postgraduate

  Membran biyoreaktörde respirometrik yöntem ile kinetik ve stokiyometrik katsayıların belirlenmesi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Çevre Mühendisliği