Gelibolulu Ali’nin ve Nev’izade Ata’i’nin Münşeatları Üzerinde Mukayeseli Sentaks Çalışması


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Trakya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Dili ve Edebiyatı , Turkey

Approval Date: 1998

Thesis Language: Turkish

Student: Boztürk, E.

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Cevdet Şanlı

Abstract:

Gelibolulu Ali’nin ve Nev’izade Ata’i’nin Münşeatları Üzerinde Mukayesesi yapılmıştır.