Düzenli Depolama Alanlarında Taban Drenaj Kapasitesinin Nano Malzeme Kullanarak Arttırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Turkey

Approval Date: 2019

Student: Nadire Köle Demir

Co-Consultant: Mehmet Şükrü ÖZÇOBAN