BECERİ TEMELLİ MATEMATİK SORULARININ PISA YETERLİK DÜZEYLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE BECERİ TEMELLİ MATEMATİK SINAVI BAŞARISININ OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİ İLE BAZI MOTİVASYON UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Education, Department Of Mathematics And Science Education, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Merve Anbarpınar

Supervisor: Hülya Kadıoğlu