Lineer Olmayan Adi Diferansiyel Denklemlerin Bir Sınıfının Taylor ve Hermite Serileri ile aklaşok Çözümleri ve residüel Analizleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Matematik Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Saba Özge KAYA

Consultant: Coşkun Güler