Lineer Olmayan Adi Diferansiyel Denklemlerin Bir Sınıfının Taylor ve Hermite Serileri ile yaklaşık Çözümleri ve residüel Analizleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Matematik Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Saba Özge KAYA

Supervisor: Coşkun Güler