Sosyal sorumluluk çalışmalarında gönüllülük yapan beliren yetişkinlerin öznel iyi oluşlarının yordayıcıları olarak değer yönelimleri ve kariyer uyumluluklarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2023

Thesis Language: Turkish

Student: KEMAL FEYZİ ERGİN

Supervisor: Ali Eryılmaz