Katı atık sızıntı sularının batık elektro-membran biyoreaktör sistemi ile arıtılabilirliğinin araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLİZAR KURTOĞLU AKKAYA

Supervisor: Mehmet Sinan Bilgili