Ağır metal seçici elektrotların geliştirilmesi ve hareketli ortamda sülfirid tayini


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: ÇİĞDEM YADİGAROĞLU

Supervisor: İbrahim Işıldak