Adapazarı Ovası'nda sanayinin yer seçimi üzerinde etkili olan faktörler ve sanayinin dağılımı


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Cengiz Ufuk

Supervisor: Meryem Hayır Kanat