Sentetik liflerle güçlendirilmiş bor atığı katkılı metakaolin tabanlı geopolimer kompozitlerin yüksek sıcaklık davranışı ve mekanik özellikleri


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Scıence, İnşaat Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ABDULLAH ÇELİK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Kemalettin Yılmaz

Co-Consultant: Orhan Canpolat

Abstract:

Bu çalışma, dört farklı lif kullanılarak takviye edilmiş bor atığı katkılı metakaolin tabanlı geopolimer harç kompozitlerinin bazı mekanik ve mikroyapısal özelliklerini ve yüksek sıcaklık davranışını incelemeyi hedeflemektedir. Sentetik lifler (poliolefin lifi, bazalt lifi, modifiye poliamid lifi ve polivinil alkol lifi), geopolimer kompozitler üzerindeki davranış etkilerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Metakaolin tabanlı geopolimer harçların özelliklerine ilave edilecek liflerin etkisini incelemek için basınç dayanımı, eğilme dayanımı, aşınma direnci, tokluk ve yüksek sıcaklığa maruz bırakma gibi bazı deneysel testler gerçekleştirilmiştir. Geopolimer karışımları, sodyum hidroksit ve sodyum silikat çözeltileri ile aktive edilen metakaolin ve bor atığının bir kombinasyonu ile hazırlanmış ve daha sonra ısıyla kür yapılmıştır. Deneysel test sonuçları, çeşitli lif türlerinin ilave edilmesinin, geopolimer kompozitlerin mukavemet özelliklerini geliştirdiğini, örneğin, polivinil alkol lifli numunelerinin, kontrol numunesine göre % 415.58'lik bir eğilme tokluğu artışı sağladığını göstermiştir. Aşınma direncine ilişkin olarak, üretilen tüm numuneler 2 mm'den daha az bir uzunluk değişimi ve 15 g'dan daha az bir ağırlık kaybı göstermiştir. Sentetik liflerin kullanımı, metakaolin tabanlı geopolimer kompozitlerin dayanım kaybı, ağırlık kaybı ve ultrases geçiş hızı kaybı açısından yüksek sıcaklık davranışını olumlu yönde etkilemiştir. Mikroyapısal analiz, sentetik lifler ve geopolimer matris arasında kabul edilebilir bir bağlanma derecesi olduğunu ortaya koymuştur.