Salen bileşenlerinde temel teşkil eden bütünüyle katı hal kontakt pvc membran iyon seçici elektrotlar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Department Of Chemıstry, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: SEMANUR MUTLU

Supervisor: İbrahim Işıldak