Sürekli kesirler ve bazı diofant denklemlerin çözümleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, -, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: NAZLIHAN ERTEN

Supervisor: Murat Alan

Abstract:

Bu çalı¸smada Sürekli Kesirlerin teorisi ve uygulamaları üzerinde durulmu¸stur.Birinci bölümde literatür incelemesi ve tezin amacı belirtilmi¸stir. ˙Ikinci bölümde Sonlu,Sonsuz ve Periyodik Sürekli Kesirlerin ifade edili¸sleri ve yakınsaklarının bulunu¸su gösterilip,uygulamalarla desteklenmi¸stir.Üçüncü bölümde sürekli kesirler yardımıyla pell denklemlerinin çözümü anlatılmı¸stır.Son bölümde ise x 2 − 5y 2 = −11t denkleminin çözümleri incelenmi¸stir.