Türkiye'de bölgeler arası yakınsama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Aysel Beyazoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Melike Elif BİLDİRİCİ