Poli(p-klorostiren) jelinin eldesi ve değişik çözeltilerde davranışın incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Onur Çelik

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ferdane KARAMAN