Kompozit pH sensör geliştirilmesi ve asit-baz titrasyonlarında uygulanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: FATMA TÜRKMEN

Supervisor: İbrahim Işıldak