Kıvrımlarını Geçen Kutu Kesitli Boru Hatları Civarında Oyulma Derinliklerinin Tayini


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2005

Student: Burak İZGİ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Hayrullah AĞAÇCIOĞLU