Keremali-Elmacık Dağı’nda Yaylacılık faaliyeti ve yayla turizmi potansiyelinin belirlenmesi


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Çiğdem Demir

Supervisor: Meryem Hayır Kanat