Turizm Amaçlı Yapıların İklimle Dengeli Tasarım Kapsamında Soğutma Yükü Açısından Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Kun, F.

Consultant: Gülay Zorer Gedik