Gemilerin dinamik davranışlarının tayini için üç boyutlu hidro-elastisite analizi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Student: LEVENT KAYDIHAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Mesut GÜNER