Yolcu/taşıt ferilerinin yaralı stabilite standartlarının sağlanması için yapılması gereken değişiklikler - Damage stability assesment of roro passenger/car ferries to meet international standarts


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Naval Architecture And Maritime Faculty, Deparment Of Naval Architecture And Marine Engineering, Turkey

Approval Date: 1998

Thesis Language: Turkish

Student: CANTEKİN TUZCU

Consultant: Ahmet Dursun Alkan

Abstract:

ÖZET Bu çalışma RoRo ferilerinin stabilitelerinin değerlendirmesi için oldukça etkili bir yöntem sunmaktadır. Tez RoRo gemilerinin güvenliği problemlerinin yanında yakın zamanda yapılan çalışmalar ve getirilen kuralları özet olarak vermektedir. Stabilite ve güvenlik hesaplamalarında kullanılan yöntemlerden de kısaca bahsedilmektedir. RoRo yolcu ferilerinin standartlarının artırımı için kullanılan çözüm önerilerinin yaratılması ve karşılaştırılması için bir araştırma yapılmıştır. Çeşitli standart artırıcı dizayn ve işletim yöntemleri ve bunların gemi performansına olan teknik ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi incelenmiştir. Bu çalışmada uygulanan yöntem, güvenlik seviyesinin değerlendirilmesi ve maliyet/güvenlik yönünden efektif çözümleri içermektedir; yöntem "Toplam Stabilite Değerlendirmesi" olarak adlandırılmaktadır. Geliştirilen yöntem bir RoRo ferisine uygulanmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır. Anahtar kelimeler : RoRo gemisi, SOLAS, stabilite artırıcı uygulamalar, stabilite standardı, Stockholm Antlaşması, model testi, yaralı gemi stabilitesi.
ABSTRACT This research introduces an attractive approach to assess stability of RoRo vessels. The thesis outlines the problems related to RoRo safety, as well as recent development and current safety regulations in force. Methods used to determine stability and safety are given briefly. A research has been carried out in order to create and compare solutions for improving the survivability of RoRo passenger ships. An investigation upon the design and the operation of a range of retrofit options and their influence on the techical and economic performance of a vessel. The method adopted combines both assessment of level of safety and cost-effective/safety-effective solutions to enhance the safety of a given vessel. The adopted approach, so-called "Total Stability Assesment", has been applied to a sample vessel. Keywords : damage stability, model experiment, retrofit, RoRo vessels, Roll-on/Roll-off, SOLAS, stability standard, Stockholm Agreement.