''Poli(p-klorostiren)'in Endotermik ve Ekzotermik Çözücülerle Etkileşiminin Ters Gaz Kromatografı Metodu ile İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 1990

Student: Özlem Cankurtaran

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Ferdane KARAMAN