Biodiesel yakıtı ile çalıştırılan bir diesel motorunda hava fazlalık katsayısı kontrolü ile azot oksit emisyonunun azaltılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: BERK ÖZOĞUZ

Supervisor: Muammer Özkan