Yeni tip epoksi matriks voltametrik elektrotların geliştirilmesi; ürik asit, askorbik asit ve dopamin gibi biyolojik moleküllerin tayinine uygulanması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Scıence, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: TÜLİN ŞAKA

Supervisor: İbrahim Işıldak