ROMP(RING OPENING METATHESIS POLYMERIZATION) METODU İLE KATYONİK POLİNORBORNEN TÜREVLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ANTİMİKROBİYAL ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ESRA ALTAY

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Tarık EREN