Çevre Örneklerinde Nötron Aktivasyon Yöntemi ile Eser Ağır Metal Ölçümleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Derya Soya

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Kutsal BOZKURT

Co-Supervisor: Özgür AKÇALI