Çevre Örneklerinde Nötron Aktivasyon Yöntemi ile Eser Ağır Metal Ölçümleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Derya Soya

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Kutsal BOZKURT

Co-Consultant: Özgür AKÇALI