Simetri Kavramının Bir Yöntem Olarak Görsel ve Plastik Sanatlar alanındaki Yansımaları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yıldız Teknik Üniversitesi, Graduate School of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Student: FERHAN KIZILTEPE

Supervisor: Muammer Fevzioğlu BOZKURT