Mikrodalga Destekli Yeni PAMAM Türü Dentrimer Sentezi ve Analitik/Kemometrik Uygulamları


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Faculty Of Arts & Science, Department Of Chemistry, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: English

Student: Ali Serol

Co-Consultant: Abdürrezzak Emin Bozdoğan, Metin Tülü