Alüminyum Ergitmesinde ve Geri Dönüşümünde Metal Kayıplarının ve Ergitme Kayıplarının Azaltılması ve Sıvı Metal Kalitesinin Artırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ÇAĞLAR YÜKSEL

Consultant: Mustafa Çiğdem