MFI Tipi Zeolitlerin Yapısal Özelliklerinin Katı Sıvı Ekstraksiyonla Değişimlerinin İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Yildiz Technical University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, -, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Saadet Selin Top

Supervisor: İnci Salt