İlköğretim kurumlarında örgütsel adaletin örgütsel bağlılık üzerine etkisi (Elazığ ili örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Fırat Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Abdulvahap Doğan

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İbrahim KOCABAŞ